TV3: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

TV3: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/12/2023

- Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).