UNI sẽ phát hành gần 80 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

UNI sẽ phát hành gần 80 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(ĐTCK) Để đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng cho Dự án Khi dân cư biệt thự biển 11,3 héc-ta Hàm Ninh Phú Quốc, CTCP Viễn Liên (UNI – sàn HNX) đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, số lượng phát hành là 79.665 trái phiếu, trong đó 72.423 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ chốt quyền 200:1 và 7.242 trái phiếu cho CBCN. Giá phát hành trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 9%/năm.

Khi hết kỳ hạn 1 năm, phần gốc của trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:100 mà không phải trả lại vốn cho trái chủ, đồng thời trái chủ sẽ trở thành cổ đông của Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2013, chậm nhất là quý II/2014 tùy thuộc vào tình hình thuận lợi của thị trường chứng khoán.Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

ĐHCĐ thường niên cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10%, trường hợp thị giá cổ phiếu Công ty nhỏ hơn 10.000 đồng chi trả bằng tiền mặt, ngược lại sẽ trả bằng cổ phiếu.

VNIndex

1,274.69

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,274.69 0.0 0.0%
HNX 303.76 0.74 0.24%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022