Ưu tiên trọng số “bền vững, sáng tạo” khi tìm doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

0:00 / 0:00
0:00
Chọn doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 sẽ đánh giá cao hơn ở các chỉ tiêu thể hiện tính bền vững. Ông Nguyễn Doãn Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ thông tin.

Thưa ông, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đang trong giai đoạn nhận hồ sơ ứng viên. Vậy, để trở thành doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2022, ngoài tiêu chí trẻ, các doanh nhân sẽ phải thỏa mãn những điều kiện gì?

Ông Nguyễn Doãn Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Ông Nguyễn Doãn Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Điều kiện cần đầu tiên là trẻ. Theo quy định của Giải thưởng, ứng viên phải có độ tuổi không quá 45 (sinh từ năm 1977 trở về sau).

Điều kiện cần thứ hai, phải là doanh nhân, nghĩa là đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cụ thể là chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ nhiệm hợp tác xã.

Còn điều kiện đủ là ứng viên phải có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, đáp ứng cao nhất các tiêu chí về kết quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và các tiêu chí đánh giá cá nhân.

Trong bộ tiêu chí lựa chọn Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, phần đánh giá kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp có thể sẽ làm khó cho không ít doanh nhân. Vì khi trong thời gian đánh giá là 3 năm, thì đã có 2 năm vất vả do tác động của Covid-19, nhất là những ngành, nghề chịu tác động tiêu cực như du lịch, nghỉ dưỡng, phân phối, bán lẻ… Ông có thể làm rõ thêm về những tiêu chí bình chọn?

Liên quan đến công tác bình chọn, Giải thưởng vẫn sẽ được triển khai theo 3 vòng sơ tuyển, thẩm định và chung tuyển. Ứng viên sẽ được chấm điểm theo 2 hệ thống tiêu chí chính là thành tích của doanh nghiệp và đóng góp của cá nhân.

Về thành tích của doanh nghiệp, các tiêu chí chính được xem xét vẫn sẽ là tổng tài sản, tổng doanh thu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế, ROE, nộp ngân sách, số lao động, thu nhập bình quân của người lao động…

Hội đồng Bình chọn sẽ xác định trọng số cho từng tiêu chí để tính điểm và xếp hạng ứng viên.

Đúng là trong bối cảnh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trong mấy năm vừa qua, Thường trực Hội đồng sẽ phải xem xét kỹ hơn về trọng số cho các tiêu chí bình chọn để phù hợp với thực tế.

Chẳng hạn, chúng tôi dự kiến sẽ không đề cao các chỉ tiêu tăng trưởng, mà sẽ đánh giá cao hơn ở các chỉ tiêu thể hiện tính bền vững.

Ví dụ, số lao động được duy trì ổn định trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ là một tiêu chí ưu tiên về trọng số. Bên cạnh đó, những thành tựu cụ thể trong ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của doanh nghiệp cũng có thể là một tiêu chí ưu tiên.

Vậy còn tiêu chí đánh giá doanh nhân, các ứng viên được đánh giá thành tích cá nhân như thế nào, thưa ông?

Phải nói rõ, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng dành cho cá nhân doanh nhân. Vì vậy, phần trọng số dành cho cá nhân ứng viên sẽ là chỉ số ưu tiên. Hơn thế, việc lựa chọn doanh nhân trẻ tiêu biểu cũng mang tính đại diện cho từng thời kỳ, giai đoạn nhất định.

Trong bối cảnh thực tế hiện tại, với rất nhiều tác động từ dịch bệnh, trong đó có những tác động "vô tiền khoáng hậu", như việc nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống Covid-19..

Chính vì vậy, trong kỳ bình chọn Giải thưởng năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ tăng cường trọng số dành cho những tiêu chí đánh giá cá nhân. Trong đó, thời gian đóng góp trên cương vị lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, dấu ấn cá nhân người đứng đầu, những thành tích khen thưởng mà cá nhân đạt được… sẽ là những tiêu chí được quan tâm xem xét.

Có thể các yếu tố thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt của doanh nhân sẽ chiếm từ 20 đến 30% tổng điểm.

Tin bài liên quan