Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Quý II/2021 lợi nhuận tăng 149,8% do hưởng lợi lĩnh vực vận tải

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã chứng khoán HAH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Quý II/2021 lợi nhuận tăng 149,8% do hưởng lợi lĩnh vực vận tải

Theo đó, trong quý II/2021, HAH ghi nhận doanh thu đạt 449,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 97,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 71,5% và 149,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23% lên 31,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 134,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 81,02 tỷ đồng lên 141,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 223,1%, tương ứng tăng 5,8 tỷ đồng lên 8,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35,4%, tương ứng tăng thêm 6,15 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của HAH

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của HAH

Doanh nghiệp có thuyết minh đà tăng doanh thu chủ yếu từ lĩnh vực khai thác tàu tăng 95,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 215,7 tỷ đồng lên 442,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết thêm trong tháng 4/2021 Công ty đầu tư thêm 2 tàu là Haina East và Haian West nhằm nâng cao năng lực vận tải của đội tàu Hải An. Sản lượng của đội tàu tăng, cùng với đó là giá cước vận tải biển tăng dẫn tới lợi nhuận từ đội tàu kỳ này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HAH ghi nhận doanh thu đạt 808,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 49,2% và 160,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng sản lượng là 972.350 TEU, tổng doanh thu là 1.661,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 157,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của HAH tăng 17,3% so với đầu năm lên 2.456,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.367,5 tỷ đồng, chiếm 55,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 361,5 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 284,7 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 30,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 142 tỷ đồng lên 601,7 tỷ đồng và chiếm 24,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu HAH giảm 150 đồng về 41.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan