Cổ đông Nhà nước hiện nắm giữ 65% cổ phần tại Vetvaco

Cổ đông Nhà nước hiện nắm giữ 65% cổ phần tại Vetvaco

Vetvaco: Bất thường vấn đề nhân sự chủ chốt

(ĐTCK) Sau cổ phần hóa, CTCP Thuốc thú y Trung ương (Vetvaco) tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất vào tháng 1/2014, nhưng vừa phải thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 27/4 tới để miễn nhiệm một thành viên HĐQT đã đắc cử trái với mong muốn của cơ quan đại diện vốn Nhà nước.

Tiền thân của Vetvaco là Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương, từ năm 2012, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo Vetvaco tiến hành cổ phần hóa. Theo đó, vốn điều lệ Vetvaco là 36 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 65%, cổ đông chiến lược 10%, người lao động và tổ chức Công đoàn 14,81%, bán đấu giá 10,19%.

Ngày 19/12/2013, Bộ NN&PTNT có quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước, cụ thể, ông Nguyễn Hồng Minh đại diện 32,5% vốn điều lệ, ông Nguyễn Tuấn Hùng đại diện 19,5% và ông Phạm Thanh Long, hiện là Trưởng phòng Cung tiêu, đại diện 13%.

Tháng 1/2014, Vetvaco tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Trước khi Đại hội diễn ra, Bộ NN&PTNT có công văn hướng dẫn các chức danh cho từng đại diện vốn. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Minh sẽ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Hùng đảm nhận vị trí Tổng giám đốc và ông Phạm Thành Long sẽ là thành viên HĐQT.

Với nguyên tắc bầu dồn phiếu và sở hữu 65% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn Nhà nước coi như nắm chắc phần trúng cử trong cuộc bầu bán. Do đó, dễ hiểu khi Bộ NN&PTNT có dự kiến về các vị trí cho người đại diện như trên.

Thế nhưng, cuộc bầu cử đã có kết quả trái với dự kiến của Bộ NN&PTNT. Ngày 6/1/2014, ĐHCĐ Vetvaco diễn ra với sự có mặt các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Vetvaco: ông Phạm Xuân Hoàn, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý DN, Phó trưởng Ban Đổi mới và quản lý DNNN (Bộ NN&PTNT); ông Phùng Quốc Chướng, Viện trưởng Viện Thú y. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Minh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Hùng không được bầu vào vị trí Tổng giám đốc Vetvaco, mà là bà Nguyễn Thị Minh Ước.

Vừa qua, không ít cổ đông Vetvaco bất ngờ khi nhận được thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường để miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Tổng giám đốc, bầu lại hai chức danh. Thông báo triệu tập ĐHCĐ do ông Nguyễn Tuấn Hùng, thành viên HĐQT Vetvaco ký và đóng dấu.

Theo nội dung, chương trình họp thì ĐHCĐ bất thường sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thành viên mới, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Minh Ước và người thế vào vị trí này là ông Nguyễn Tuấn Hùng - người bị trượt khỏi chức danh này từ đại hội trước.

Được biết, ngay sau khi Đại hội lần thứ nhất kết thúc, ngày 24/1/2014, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký công văn chỉ đạo tới các ông Lại Hữu Ước, Nguyễn Tuấn Hùng và Phạm Thanh Long (là những người đại diện vốn Nhà nước tại Vetvaco) thực hiện các nội dung tại ĐHCĐ bất thường như: biểu quyết thông qua nội dung trình Đại hội; bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Quan trọng nhất là bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc vốn đang do ông Nguyễn Hồng Minh và bà Nguyễn Thị Minh Ước đảm nhiệm. Công văn này cũng nêu rõ, trong Đại hội ngày 27/4 tới, 3 người (các ông Ước, Hùng, Long) phải bầu ông Lại Hữu Ước giữ chức danh Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức danh Tổng giám đốc.

Theo tìm hiểu của ĐTCK, sau ĐHCĐ tháng 1/2014, Vetvaco liên tiếp nhận được các công văn của Bộ NN&PTNT yêu cầu Công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Minh. Bộ này cũng có Quyết định số 78/QĐ-BNN-TCCB cử ông Lại Hữu Ước, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp đại diện phần vốn Nhà nước tại Vetvaco, mà trước đó chưa đến nửa tháng Bộ đã có quyết định giao cho ông Minh.

Như vậy, ngay sau cổ phần hóa, tại Vetvaco đã có những mâu thuẫn về nhân sự, mà lý do xuất phát từ các quyết định nhân sự khó hiểu của cổ đông Nhà nước.