Ảnh Internet.

Ảnh Internet.

Vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu KAC và KSH bị hủy niêm yết

(ĐTCK) Ngày 26/8, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của 2 công ty là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (KAC) và Công ty cổ phần Damac GLS (KSH) kể từ ngày 05/9//2019.

Theo HOSE, nguyên nhân khiến 2 cổ phiếu này bị hủy niêm yết bởi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà HOSE hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Cổ phiếu KSH trước đó đã vào diện kiểm soát đặc biệt từ 20/5/2019, cũng do vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin và vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 20/6/2019, cũng do bởi tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cổ phiếu KAC cũng bị đưa vào kiểm soát đặc biệt từ ngày 05/6/2018, cũng với cùng lý do vi phạm công bố thông tin và tương tự lý do, cũng bị đưa vào diện ngừng giao dịch kể từ 19/4/2019.

Trước khi bị ngừng giao dịch, cổ phiếu KSH đứng tại 680 đồng/cổ phiếu, còn KAC là 14.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan