Ảnh Internet

Ảnh Internet

Vietjet (VJC) muốn bán 18 triệu cổ phiếu quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC) thông qua Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, VJC muốn bán toàn bộ 17,77 cổ phiếu quỹ, tương đương 3,28% vốn, để tăng nguồn vốn lưu động.

Thị giá cổ phiếu VJC khoảng 136.000 đồng/cp. Ước tính theo giá này, VJC sẽ thu về trên 2.400 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu quỹ.

Đây là số cổ phiếu quỹ hiện VJC mua trong giai đoạn từ 26/7 đến 23/8/2019, kết quả mua hơn 17,77 triệu cổ phiếu trong tổng số 25 triệu cổ phiếu đăng ký mua, giá mua bình quân hơn 132.000 đồng/cp.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 310, Nghị định 155/2020, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng; các doanh nghiệp không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó.

Quy định mới trong Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình "phải có quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ". Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành hủy lượng cổ phiếu quỹ đã mua và đồng thời, không được chào bán cổ phần tăng vốn trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua cổ phiếu quỹ.

Trước đây, doanh nghiệp muốn mua lại cổ phiếu của chính mình chỉ cần công khai thông tin mục đích mua, số lượng cổ phiếu được mua, nguồn vốn mua và thời gian thực hiện.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 8/3, cổ phiếu VJC giảm nhẹ 0,6% xuống 136.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan