Viglacera Hạ Long (VHL) sẽ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 27%

Viglacera Hạ Long (VHL) sẽ chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 27%

(ĐTCK) CTCP Viglacera Hạ Long (VHL – sàn HNX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó Công ty lên phương án trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 27%, vượt 35% so với mục tiêu đã đề ra.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Viglacera Hạ Long ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 1.999 tỷ đồng, hoàn thành 98,6% kế hoạch năm (2.027,1 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 159 tỷ đồng, vượt 8,9% mục tiêu cả năm (146 tỷ đồng).

HĐQT Công ty đã lên phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Công ty mẹ (với lợi nhuận sau thuế hơn 126 tỷ đồng), cụ thể trả cổ tức 27% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền 67,5 tỷ đồng; trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty 700 triệu đồng, thưởng hoàn thành kế hoạch 5,2 tỷ đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 37,8 tỷ đồng, quỹ khen thương 14,88 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng tông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 với doanh thu hợp nhất 2.079,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 156,1 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20%.

Ngoài ra, VHL vẫn duy trì mức thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2020 và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty 700 triệu đồng.

Về vấn đề nhân sự, vào tháng 2/2020, bà Ngô Thùy Trang, Trưởng Ban kiểm soát Công ty sẽ nhận nhiệm vụ mới của Tổng công ty Viglacera – CTCP và có đơn từ nhiệm là Thành viên Ban kiểm soát. Ngày 20/2 vừa qua, Tổng công ty Viglacera đã có văn bản đề cử bà Phạm Ngọc Bích, Trương ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera bầu tham gia Thành viên Ban kiểm soát tại VHL.

Theo đó, HĐQT cũng sẽ trình lên Đại hội nội dung miễn nhiệm bà Ngô Thùy Trang và bầu bổ sung bà Phạm Ngọc Bích tham gia là Thành viên Ban kiểm soát thay bà Trang.

Những nội dung trên sẽ được HĐQT Viglacera Hạ Long trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội dự kiến tổ chức vào 8h ngày 26/3/2020, tại Vườn sinh thái – Nhà máy ngói Hoành Bồ, xã Lê Lợi, TP Hạ Long (huyện Hoành Bồ cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Trên thị trường, cổ phiếu VHL giao dịch khá hạn chế và đóng cửa phiên 3/3 vẫn đứng nguyên tại mốc tham chiếu 28.900 đồng/CP. Tính trung bình 10 phiên giao dịch gần đây, khối lượng khớp lệnh của VHL chỉ đạt 575 đơn vị.

Tin bài liên quan