Viglacera Hạ Long (VHL) sẽ chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 30%

Viglacera Hạ Long (VHL) sẽ chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 30%

(ĐTCK) CTCP Viglacera Hạ Long (VHL – sàn HNX) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2.027 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 146 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 20%.

Đại hội Viglacera Hạ Long cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty mẹ. Theo đó, VHL dự kiến chi 75 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%, trích quỹ khen thưởng 15 tỷ đồng, trích quỹ đầu tư phát triển kỳ này 35,93 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư trong năm 2019, Công ty dự kiến dùng 121,31 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ 2018 và 206,69 tỷ đồng cho các dự án mới trong năm gồm 27,29 tỷ đồng đầu tư Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, 57,4 tỷ đồng cho Nhà máy Hoành Bồ và 122 tỷ đồng đầu tư Nhà máy Tiêu Giao.

Ngoài ra, Viglacera Hạ Long cũng đã thông qua tại ĐHCĐ việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Trần Xuân Hiệp, đồng thời bầu bổ sung ông Ngô Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long là Ủy viên HĐQT Công ty.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, VHL ghi nhận doanh thu hợp nhất 2.011,19 tỷ đồng, hoàn thành 90,2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 181,48 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% kế hoạch đã đề ra.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHL đã có 9 phiên đứng giá liên tiếp và tạm đứng tại mức giá 31.000 đồng/CP trong phiên sáng 4/4 khi chưa có cổ phiếu nào được chuyển nhượng.

Tin bài liên quan