Vilico (VLC): Quý IV/2021, biên lợi nhuận gộp giảm và lợi nhuận giảm về còn 83,05 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Chăn Nuôi Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán VLC - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Vilico (VLC): Quý IV/2021, biên lợi nhuận gộp giảm và lợi nhuận giảm về còn 83,05 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, VLC ghi nhận doanh thu đạt 719,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 83,05 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và giảm 4,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm từ 33% về còn 31,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 1,8%, tương ứng tăng thêm 4 tỷ đồng lên 229,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 18,3%, tương ứng tăng thêm 5,3 tỷ đồng lên 34,2 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận 6,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,14 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,4%, tương ứng giảm 4,05 tỷ đồng về 162,13 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho rằng, lợi nhuận giảm trong kỳ do Công ty tăng trích lập dự phòng cho khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.928,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 323,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,6% và 5,1% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, VLC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 113 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty hoàn thành được 286,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VLC tăng 72,7% so với đầu năm lên 3.199,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.400,4 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 287,6 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, cơ cấu cổ đông của VLC không có thay đổi khi CTCP GTNfoods (Mã chứng khoán GTN – sàn HOSE) vẫn sở hữu 74,49% vốn điều lệ tại VLC và còn lại 25,51% thuộc nhóm cổ đông khác. Được biết, trong năm 2021, VLC dự kiến sẽ sáp nhập GTN vào VLC, nhưng kết thúc năm tài chính, thương vụ sáp nhập vẫn chưa được diễn ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu VLC tăng 1.300 đồng lên 30.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan