Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công. Ảnh: Internet.

Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công. Ảnh: Internet.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã giải ngân 4.286,128 tỷ đồng, bằng 61,8% kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã phân bổ, giao kế hoạch phân khai chi tiết đầu tư công với tổng số tiền là 3.952,272 tỷ đồng, đạt 100%.

Công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai theo quy định, trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp tỉnh đã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 30 dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư 26 dự án (trong đó có 01 dự án trọng điểm) và phê duyệt 48 dự án đầu tư (trong đó có 02 dự án trọng điểm). Cấp huyện, xã đã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 231 dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư 210 dự án và phê duyệt 191 dự án đầu tư do cấp huyện, xã quản lý.

Công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng được Vĩnh Phúc quyết liệt triển khai thực hiện.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Vĩnh Phúc thực hiện giải phóng mặt bằng cho 346 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội với tổng diện tích cần thực hiện giải phóng mặt bằng 2.893,4 ha. Trong đó, kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng trong năm 2022 là 1.072,4 ha. Diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng 600,1 ha, đạt 55,96% so với kế hoạch năm. Tính lũy kế đến nay, kết quả giải phóng mặt bằng được 2.066,1 ha, đạt 74,41% so với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng.

Về giải ngân vốn đầu tư công, 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đạt 4.286,128 tỷ đồng, bằng 61,8% so với kế hoạch vốn Trung ương giao.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh cũng được đẩy mạnh sau khi dịch Covid-19 được khống chế. 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã thu hút được 21 dự án DDI (14 dự án cấp mới, 07 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 9.797 tỷ đồng, tăng 11,09%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 51 dự án (21 dự án cấp mới, 30 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký đạt 292,82 triệu USD, bằng 29,5% so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng có chuyển biến đáng chú ý, tính đến ngày 15/9/2022, toàn tỉnh có 999 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 19.348 tỷ đồng, tăng 20,36% về số doanh nghiệp, tăng mạnh 124,76% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2022 lên 1.339 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp vừa và nhỏ tạm ngừng kinh doanh, giải thể vẫn tiếp tục tăng do chịu tác động từ việc tăng giá các nguyên vật liệu đầu vào, khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay còn hạn chế. Tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tính đến 14/9/2022 trên địa bàn tỉnh đạt 98,03%.

Tin bài liên quan