Vissan (VSN), lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm mạnh gần 32%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan - Mã chứng khoán VSN - sàn UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/20202.
Vissan (VSN), lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm mạnh gần 32%

Theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 1.233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 41,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,6% và giảm 31,9% so với cùng kỳ năm 2019

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.686,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 87,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15,3% và giảm 11,8% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 22,7% về mức 19,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 4,3% về mức 3.3%. Ngoài ra, trong kỳ chi phí tài chính tăng 3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 24,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,2 tỷ đồng. Như vậy, xu hướng chi phí có dấu hiệu tăng trong 6 tháng đầu năm.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 20,4% so với thực hiện năm 2019. Sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Mặc dù kết quả kinh doanh suy giảm, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm vẫn dương 130,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 64,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,1% lên mức 1.976,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 593,3 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho là 576,8 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; tài sản cố định là 443,4 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 273,5 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/07/2020, cổ phiếu VSN giảm 3.300 đồng về mức 23.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan