Vissan (VSN): Quý III/2020 lợi nhuận giảm gần 27% do giá nguyên liệu tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Mã chứng khoán: VSN – sàn UPCOM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.262,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 35,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và giảm 26,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,4% về còn 19%.

Trong kỳ, ngoài lợi nhuận gộp giảm 14,2% về 239,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 12,7% về 148,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy có thể thấy lợi nhuận giảm giảm tới 26,8% chủ yếu là do hoạt động kinh doanh cốt lõi khi doanh thu tăng chậm hơn giá vốn.

Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân giá vốn tăng cao do giá mua nguyên liệu chính đầu vào, cụ thể là giá heo hơi quý III/2020 tăng mạnh 123% so với quý III/2019, trong khi giá bán thịt heo trong kỳ chỉ tăng bình quân 60%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.948,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 123,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,1% và giảm 16,8% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 84,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây doanh nghiệp lên kế hoạch điều chỉnh giảm 9% doanh thu về 5.100 tỷ đồng và giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận 180 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy bức tranh tài chính quý III/2020 có dấu hiệu xấu hơn so với 6 tháng đầu năm, nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn chi phí.

Điểm tích cực của doanh nghiệp đến từ dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 143,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương là 132,3 tỷ đồng. Mặc dù vậy, hoạt động tài chính lại ghi nhận dương 39,8 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ ròng tăng thêm trong kỳ.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 3,2% lên 2.016,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là là tồn kho đạt 620,5 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 577,2 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 436,8 tỷ đồng, chiếm 21,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 292,9 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 80,2 tỷ đồng, tương đương tăng 36,3% lên 301,2 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn tăng từ 11,3% lên 14,9%.

Có thể thấy mặc dù cùng kinh doanh trong ngành, những đối thủ như Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) lại cho thấy nhờ hưởng lợi giá thịt heo tăng đã báo cáo tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.155 tỷ đồng, tăng 40%, lợi nhuận sau thuế là 1.137 tỷ đồng, tăng gấp 24 lần so với 9 tháng đầu năm 2019.

Tin bài liên quan