Vợ lãnh đạo Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Người thân lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Mã chứng khoán HT1 - sàn HOSE) .
Vợ lãnh đạo Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ ông Nguyễn Văn Chuyên, Thành viên HĐQT tại Xi măng Hà Tiên 1 đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0,23% lên 1,54% vốn điều lệ tại HT1, giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4.

Đây không phải lần đầu tiên bà Nhung mua thêm cổ phiếu. Trong năm 2020, bà đã thực hiện mua thêm 2 lần, tháng 3/2020 mua thêm 120.000 cổ phiếu và tháng 6/2020 mua thêm 260.000 cổ phiếu.

Trong năm tài chính 2020, HT1 ghi nhận doanh thu đạt 7.962,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 615,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,9% và 16,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 92,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch với doanh thu 8.583,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 830 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 2,4% so với đầu năm về còn 10.037,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.334,2 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.092,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 716,9 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã giảm được 25,2% tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn so với đầu năm, tương ứng giảm 805,2 tỷ đồng về còn 2.376,9 tỷ đồng và chiếm 23,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1, cổ phiếu HT1 tăng 100 đồng lên 17.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan