VSI: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (7,5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (VSI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 750 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước – Số 10 đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và số tài khoản về địa chỉ trụ sở Công ty.