Ảnh Internet

Ảnh Internet

VVMI đặt chỉ tiêu tổng doanh thu gần 1.600 tỷ đồng

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ông Trần Hải Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) cho biết, năm 2017, tuy gặp nhiều khó khăn song doanh nghiệp đã thực hiện đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

Năm 2018, VVMI đặt ra mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ; hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giảm lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Các chỉ tiêu được đưa ra và thông qua tại Đại hội bao gồm sản xuất 1,308 triệu tấn than nguyên khai, đạt tổng doanh thu hơn 1.597 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 81 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức là 6%.

Đại hội cũng thông qua việc thay thế nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Theo đó, ông Vũ Minh Tân,  Phó tổng giám đốc thay thế ông Phạm Đức Thiện làm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 1/1/2018. Bà Nguyễn Thị Lịch thay cho ông Phạm Xuân Vinh làm thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 18/4/2018.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022