Xây dựng 47 (C47): Mẹ vợ thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 752.400 cổ phiếu

Xây dựng 47 (C47): Mẹ vợ thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 752.400 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bà Tô Thị Bình, mẹ vợ ông Bùi Văn Tuynh, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng 47 (mã chứng khoán C47 - sàn HOSE) đã bán ra toàn bộ cổ phiếu C47 nắm giữ nhằm thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân.

Theo đó, bà Bình đã bán toàn bộ 752.400 cổ phiếu C47, tỷ lệ 4,02% theo phương thức thỏa thuận trong ngày 28/7. Đến nay, bà Bình không còn sở hữu cổ phiếu nào của C47.

Về phía C47, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 263,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng, lần lượt bằng 77,8% và 111,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng là do điều kiện thi công thuận lợi và Công ty chủ động cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Công ty đạt 560,6 tỷ đồng, tăng 2,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 31 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của C47 giảm 13,7% so với đầu năm về 1.300,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 633,3 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 281,3 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 214,9 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu C47 tăng nhẹ thêm 0,5% và đạt 10.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan