Xây dựng Mê Linh thành vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao

Xây dựng Mê Linh thành vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng 30/6, tại Mê Linh, Hà Nội, huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng để huyện Mê Linh từng bước hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện, đưa ra được tầm nhìn, chiến lược và định hướng tạo ra sự phát triển đột phá cho huyện Mê Linh trong thời gian tới.

Theo Bí thư huyện ủy Mê Linh, xác định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, có vai trò dẫn dắt sự phát triển toàn diện các ngành, các lĩnh vực và định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội của địa phương nên ngay sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện khẩn trương triển khai công tác lập quy hoạch.

Trong quá trình lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, UBND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan kế thừa những quan điểm định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực tiễn đã được phê duyệt; đồng thời, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, Thành phố, nhất là Nghị Quyết 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Cụ thể, xây dựng huyện Mê Linh là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên thành quận (hoặc thành phố trực thuộc Thủ đô); đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp; phát triển hệ thống hạ tầng khung đối với khu vực nông thôn, đảm bảo khớp nối với khu vực phát triển đô thị theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bên cạnh đó, xây dựng Mê Linh thành một vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao. Đến năm 2030, Mê Linh trở thành vùng phát triển của Thành phố, có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản hoàn chỉnh, các vùng nông thôn được cải tạo và phát triển đảm bảo tiêu chí theo mô hình nông thôn mới, xây dựng và phát triển một số khu đô thị xanh, đô thị sinh thái.

Phát triển đồng bộ công nghiệp đi đôi với dịch vụ phân phối, trung chuyển hàng hóa và trung tâm phân phối sản phẩm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô; hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp.

Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện lần này là cơ hội để huyện Mê Linh nghiên cứu, tính toán các lợi thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục Vành đai 4, Sân bay Quốc tế Nội Bài làm lợi thế để nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức và sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logictics, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế tầm cỡ trong nước và khu vực.

Báo cáo phương án đề xuất quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đại diện Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, trong bối cảnh kinh tế xã hội của Huyện phát triển mạnh mẽ từng ngày, các Luật mới như Luật Quy hoạch 2019, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được ban hành, các bất cập trên là những nguyên nhân chính gây khó khăn trong quá trình khai thác, tìm kiếm nguồn lực đối với huyện Mê Linh trên con đường phát triển, việc lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết và cấp bách.

Về quan điểm, quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh cần phải định hướng sự phát triển huyện Mê Linh gắn với sự phát triển của Thủ đô. Một là huyện Mê Linh là một phần của Thành phố mới tương lai (Thành phố trong thành phố); hai là quy hoạch huyện Mê Linh theo hướng lên thành quận sau năm 2025, theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt tại kế hoạch 130/KH-UBND ngày 22/6/2020.

Nghiên cứu mọi tiềm năng, lợi thế của huyện Mê Linh trong mối liên hệ vùng, tập trung nghiên cứu phát triển đô thị gắn với trục trung tâm là đường Vành đai 4 đi qua huyện 16 km, làm động lực phát triển chính; Nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh phát triển hài hòa về đô thị, công nghiệp, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch.

Mục tiêu của quy hoạch là mục tiêu cụ thể hóa các định hướng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (các khu chức năng chính, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; định hướng bảo tồn văn hóa lịch sử và thiên nhiên...), phù hợp với yêu cầu của Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô.

Tin bài liên quan