Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tiếp tục đăng ký thoái toàn bộ vốn tại Long Hậu (LHG)

Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tiếp tục đăng ký thoái toàn bộ vốn tại Long Hậu (LHG)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty của lãnh đạo tại Công ty cổ phần Long Hậu (Mã chứng khoán: LHG – sàn HOSE) tiếp tục đăng ký ban cổ phiếu.

Theo đó, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD) đăng ký bán ra toàn bộ 137.910 cổ phiếu LHG, nếu giao dịch thành công sẽ giảm sở hữu từ 0,28% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/2 đến 24/3.

Được biết, Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung là tổ chức liên quan tới ông Lê Mạnh Thường, Phó chủ tịch HĐQT Long Hậu.

Trước đó, trong giai đoạn từ 20/01 đến 18/02, SPD cũng đăng ký bán toàn bộ 137.910 cổ phiếu LHG, tuy nhiên đã không bán được.

Năm 2020, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 643,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 199,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,5% và 39,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, Long Hậu hoàn thành 162,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận của Long Hậu tăng trưởng chủ yếu đóng góp từ lợi nhuận gộp. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong năm tăng trưởng 37,5%, tương ứng tăng thêm 80,1 tỷ đồng lên 293,5 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 916,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 122,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Long Hậu tăng 7,5% lên 2.599,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tồn kho đạt 699,7 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 693,6 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.

Trong đó, doanh nghiệp có thuyết minh đang có tồn kho 678,9 tỷ đồng liên quan tới chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu và 20,4 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng khu các dân cư.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/02, cổ phiếu LHG tăng 50 đồng lên 33.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan