366 nhà máy điện trên 30 MW phải báo cáo việc tuân thủ quy định pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Mua bán điện đề nghị chủ đầu tư của 366 nhà máy điện rà soát và báo cáo việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan theo Hợp đồng mua bán điện ký với EVN.
366 nhà máy điện trên 30 MW phải báo cáo việc tuân thủ quy định pháp luật

Theo phản ánh của các nhà đầu tư, trong văn bản của Công ty Mua bán điện (EVN EPTC) phát ra ngày 21/6/2022 có nhắc rằng, đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương), yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, chấm dứt Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án vi phạm quy định Luật Điện lực, Luật Đất đai và các định khác có liên quan.

Căn cứ Điều khoản “Cam kết thực hiện” trong Hợp đồng mua bán điện đã ký, EVN EPTC cũng đã thống kê yêu cầu đối với từng loại hình nhà máy điện các vấn đề cần rà soát và đề nghị các chủ đầu tư có văn bản gửi lại EVN EPTC trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong số 366 nhà máy điện được yêu cầu này có 144 nhà máy điện mặt trời, 84 nhà máy điện gió, 89 nhà máy thủy điện, 37 nhà máy nhiệt điện, 10 nhà máy điện sinh khối và 2 nhà máy điện từ chất thải rắn.

Như vậy trừ một số nhà máy thuỷ điện đa mục tiêu như Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Huội Quảng, Bản Chát hay các nhà máy điện theo hình thức BOT của nhà đầu tư nước ngoài không có tên thì danh sách các nhà máy điện được EVN EPTC liệt kê này là những nhà máy điện có quy mô trên 30 MW có nối lưới còn lại đang hiện diện trên hệ thống điện quốc gia.

Tìm hiểu của Báo Đầu tư cũng cho hay, theo quy định tại Hợp đồng mua bán điện, bên bán có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định để được cấp các loại giấy phép và văn bản phê duyệt cần thiết của cơ quan có thẩm quyền cho quá trình xây dựng, vận hành Nhà máy điện; cam kết tuân thủ và duy trì các điều kiện hiệu lực của các loại giấy phép đó theo quy định của pháp luật trong thời hạn Hợp đồng.

Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng điện của mỗi bên được thực hiện đúng theo điều kiện và nội dung của Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp và các quy định của pháp luật có liên quan

Hiện các nhà máy thủy điện, nhiệt điện có tổng công suất lắp đặt trên 30 MW đang thực hiện Hợp đồng mua bán điện theo Thông tư số 41/2010/TT-BCT (ngày 14/12/2020), Thông tư số 56/2014/TT-BCT (ngày 19/12/2014), Thông tư số 45/2018/TT-BCT (ngày 15/11/2018) và Thông tư số 57/2020/TT-BCT (ngày 31/12/2020) sẽ rà soát 2 vấn đề.

Các nhà máy thủy điện áp dụng biểu giá tránh được đang thực hiện Hợp đồng theo hướng dẫn của Thông tư số 32/TT-BCT (ngày 09/10/2014) và Thông tư số 29/2019/TT-BCT (ngày 15/11/2019).

Các nhà máy điện mặt trời có Hợp đồng mua bán điện theo Thông tư số 16/2017/TT-BCT (ngày 12/9/2017), Thông tư số 18/2020/TT-BCT (ngày 17/7/2020).

Các nhà máy điện gió có Hợp đồng mua bán điện theo Thông tư số 32/2012/TT-BCT (ngày 12/11/2012) và Thông tư số 18/2020/TT-BCT (ngày 17/7/2020). Các nhà máy điện chất thải rắn có Hợp đồng mua bán điện theo Thông tư số 32/2015/TT-BCT (ngày 08/10/2015). Các nhà máy điện sinh khối có Hợp đồng mua bán điện theo Thông tư số 44/2015/TT-BCT (ngày 09/12/2015) và Thông tư số 16/2020/TT-BCT (ngày 07/7/2020).

Theo cam kết hợp đồng mua bán điện giữa EVN và chủ đầu tư dự án điện, từng bên có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan áp dụng cho mình.

Tin bài liên quan