Bắc Giang: Thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý

0:00 / 0:00
0:00
Chiều 12/5, với đa số đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Các xã dự kiến thành lập thị trấn đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hồ sơ Đề án và trình tự, thủ tục lập Đề án đã bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý Điều 1 của dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình theo hướng bố cục thành 3 khoản (khoản 1 quy định việc thành lập thị trấn Phương Sơn, khoản 2 quy định việc thành lập thị trấn Bắc Lý và khoản 3 quy định về kết quả sau khi thành lập 2 thị trấn) để rõ ràng, thuận tiện cho việc dẫn chiếu; bổ sung một khoản vào Điều 3 của dự thảo Nghị quyết quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thay đổi tên của đơn vị hành chính (từ xã thành thị trấn).

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của 2 thị trấn Phương Sơn và Bắc Lý để bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại V như: mật độ đường giao thông, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng, mật độ đường cống thoát nước chính, công trình đầu mối giao thông, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính...

Bên cạnh đó, rà soát các đơn vị hành chính chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh để chủ động xây dựng phương án sắp xếp trong giai đoạn 2022-2030 theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó đặc biệt lưu ý vấn đề lập quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu đối với từng đơn vị hành chính để sắp xếp tổ chức lại không gian phát triển của địa phương một cách có hiệu quả.

Việc thành lập 2 thị trấn trên cơ sở nguyên trạng 2 xã là bước chuyển quan trọng từ nông thôn lên đô thị, đòi hỏi bộ máy chính quyền ở 2 thị trấn phải được tổ chức khoa học, chuyên nghiệp hơn và đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền ở đô thị.

Để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sớm lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý và tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cần xác định rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương; việc chuyển đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu.

Đồng thời, chính quyền tỉnh Bắc Giang cần làm thật tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thành lập thị trấn Phương Sơn và thị trấn Bắc Lý để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tin bài liên quan