Bảo Việt Nhân thọ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Bảo Việt Nhân thọ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

(ĐTCK) Mới đây, Hội đồng khoa học viện doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với các tổ chức giám sát chất lượng Quốc tế đã đưa ra báo cáo độc lập Chỉ số tín nhiệm định chuẩn TBI 2018 (Trust Business Index 2018).

Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường đã đạt được hai chứng nhận “Nhà cung cấp chất lượng” và “Năng suất chất lượng”.

Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ cũng được các đơn vị báo chí uy tín quốc tế ghi nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2017” dựa trên các tiêu chí bình chọn về kết quả hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ và những đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

TBI - Trust Business Index là hệ thống khảo sát báo cáo chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp, được chủ trì bởi Hội đồng Khoa học Viện Doanh nghiệp Việt Nam, dưới sự chấp thuận giám sát của Tổ chức Chứng nhận Quốc tế Inter Conformity (Đức) và tổ chức liên kết thương mại toàn cầu Global GTA (Anh), bao gồm các tiêu chí (1)Áp dụng các quy trình kiểm soát chất lượng nhà cung cấp; (2) Bằng chứng về trách nhiệm xanh, sạch; (3) Tiết kiệm và tránh lãng phí, nâng cao năng suất; (4) Đổi mới công nghệ thực hành sản xuất tốt theo yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu...

 Với việc nhận được hai chứng nhận “Nhà cung cấp chất lượng” và “Năng suất chất lượng”, Bảo Việt Nhân thọ đã khẳng định được những thành công trong việc cung cấp chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ tới khách hàng.