Bắt đầu từ hôm nay (1/3/2021) người dân có thể nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử với bảo hiểm xe cơ giới

Bắt đầu từ hôm nay (1/3/2021) người dân có thể nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử với bảo hiểm xe cơ giới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kể từ ngày 01/03/2021, các doanh nghiệp bảo hiểm được chính thức phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đối với Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Cụ thể, theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành ngày 15/01/2021, khi mua bảo hiểm bắt buộc, ngoài bản giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp như thường lệ, chủ xe có thể được cấp Giấy chứng nhận điện tử.

Cụ thể, khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm và nhận giấy chứng nhận bản điện tử có thể liên hệ với cán bộ kinh doanh của các công ty bảo hiểm trên toàn quốc để được hỗ trợ.

Giấy chứng nhận bản điện tử có giá trị pháp lý tương tương với bản giấy, người tham gia giao thông có thể xuất trình nếu có yêu cầu từ lực lượng cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng. Khách hàng, cảnh sát giao thông quét mã QR trên giấy chứng nhận để kiểm tra đầy đủ thông tin được ghi nhận trên giấy chứng nhận bảo hiểm và xác thực đơn bảo hiểm hệ thống lưu trữ của các công ty bảo hiểm…

Việc triển khai Giấy chứng nhận bản điện tử được coi là điểm lợi thế của các doanh nghiệp bảo hiểm sẵn có nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Được biết, hầu hết các công ty bảo hiểm như PJICO, BIC, PTI, Bảo Việt… đều đã sẵn sàng triển khai và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho các chủ xe cơ giới.

Bên cạnh việc được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-BTC còn có nhiều quy định mới mang tới nhiều lợi ích cho khách hàng như: mức trách bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra tăng 50% lên mức 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm với thời hạn từ 01 năm tới 03 năm tùy từng loại xe; rất nhiều hồ sơ, giấy tờ bồi thường được lược bỏ, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm; người được bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm, mức tạm ứng có thể lên tới 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ tai nạn…

Tin bài liên quan