Bibica (BBC) phát hành hơn 3,3 triệu cổ phần, hoán đổi với PAN CG theo tỷ lệ 1:6

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bibica đã thông qua điều khoản cụ thể của phương án hoán đổi cổ phần với cổ đông Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG) theo tỉ lệ 1:6.

Theo đó, một cổ phần phát hành mới của Công ty cổ phần Bibica (HoSE: BBC) đổi được 6 cổ phần PAN CG.

Hơn 3,3 triệu cổ phần sẽ được phát hành trong đợt này với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 33,3 tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phần BBC dự kiến sau phát hành là 18,7 triệu cổ phần.

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi nêu trên được tính theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/3/2021, với giá trị tài sản thuần của Bibica tại thời điểm đó là 1.103 tỷ đồng; tương đương giá trị sổ sách 71.539 đồng/cổ phiếu.

Giá trị tài sản thuần của PAN CG tại thời điểm nêu trên là 238,36 tỷ đồng; tương đương giá trị sổ sách 11.918 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng và số lượng phát hành cho từng đối tượng, cổ đông Công ty PAN CG.

Đối tượng và số lượng phát hành cho từng đối tượng, cổ đông Công ty PAN CG.

Vốn điều lệ của Bibica dự kiến sẽ tăng thêm 33,3 tỷ đồng tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm.

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT Bibica sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế được phát hành để hoán đổi cổ phần và sửa đổi điều lệ tương ứng.

Chốt phiên 28/9/2021, cổ phiếu BBC giảm 0.2% xuống 62.900 đồng/cp.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét, giá trị hàng tồn kho của Bibica đã giảm gần 60 tỷ đồng so với hồi đầu năm và ở mức 66,6 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2021.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp này ở mức 1.390 tỷ đồng, giảm gần 10%; nợ phải trả giảm hơn 33%, còn gần 300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 61 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, Bibica báo lãi sau thuế 6,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái là hơn 49 tỷ đồng và doanh thu thuần hơn 520 tỷ đồng, tăng trên 142 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Mục tiêu của Bibica năm nay là doanh thu 1.610 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2021, doanh nghiệp này có hơn 56 tỷ đồng tiền mặt và 201 tỷ đồng khoản tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn gốc dưới 3 tháng, lãi suất tiền gửi 4,7%/năm.

Tin bài liên quan