Bộ Giao thông ra tối hậu thư cho Dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

0:00 / 0:00
0:00
Chậm nhất là đến ngày 13/2/2022, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án Dự án thành phần xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt phải ký được hợp đồng tín dụng.
Bình đồ hướng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bình đồ hướng tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo thông tin của baodautu.vn, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Ban Quản lý dự án 6 (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Công ty TNHH đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2 (nhà đầu tư); Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) về việc đảm bảo tiến độ Dự án PPP thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương làm việc với các ngân hàng, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc góp đủ vốn chủ sở hữu để triển khai Dự án theo đúng quy định tại Hợp đồng dự án và nội dung nhà đầu tư đã cam kết.

Đến hết thời hạn ngày 13/2/2022 theo cam kết, trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng dự án, tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản chi phí đã tham gia thực hiện Dự án, Bộ GTVT không có nghĩa vụ phải bồi hoàn các chi phí nêu trên. Việc kéo dài thời hạn ký kết hợp đồng tín dụng để triển khai Dự án không làm thay đổi tiến độ, thời gian thực hiện Dự án quy định tại Hợp đồng đã ký.

Ban Quản lý dự án 6 còn được yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng dự án, quy định của pháp luật có liên quan và các yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu để triển khai thi công Dự án đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Cần phải nói thêm rằng, tại hợp đồng BOT số: 02/HĐ-BGTVT ngày 13/5/2021 ký giữa Bộ GTVT với Liên danh nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Hiệp- CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Đầu tư và Xây dựng VINA2 và Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng (Doanh nghiệp dự án) có quy định: “Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, trường hợp nhà đầu tư không ký kết được hợp đồng vay vốn đáp ứng yêu cầu về mức vốn vay, điều kiện giải ngân theo quy định để giải ngân vốn cho Dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng”.

Việc Bộ GTVT gia hạn thời gian ký hợp đồng tín dụng đến ngày 13/2/2022 là đã tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch Covid-19, kiến việc đàm phán với các ngân hàng bị kéo dài bất khả kháng.

Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt dài 49 km, thuộc phạm vi 2 tỉnh Nghệ An, có tổng vốn đầu tư 11.157,82 tỷ đồng, gồm nguồn vốn Nhà đầu 5.090,09 tỷ đồng (trong đó Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 1.023 tỷ đồng) và nguồn vốn nhà nước là 6.067,73 tỷ đồng.

Tin bài liên quan