Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn tại Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn tại Quốc hội

Bộ trưởng Bộ TT&TT trả lời thẳng thắn, làm rõ được các vấn đề

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong lần trả lời chất vấn đầu tiên tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nắm chắc được tình hình, thực trạng và trả lời thẳng thắn, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Kết luận nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực TT&TT các đại biểu đã đặt câu hỏi rất thẳng thắn, hỏi rõ, đúng vấn đề.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có một lần trả lời chất vấn trước phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng đây là lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng đã nắm chắc được tình hình, thực trạng và trả lời thẳng thắn, làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.

"Tham gia phần trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề có liên quan. Phần trả lời của Bộ trưởng và đặc biệt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cơ bản nhận được sự hài lòng của đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Có thể thấy các nội dung thuộc nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng đều là những vấn đề quan trọng và rất rộng liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước, môi trường xã hội và đời sống của nhân dân do đó nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, thông qua số lượng đăng ký chất vấn rất nhiều và số lượng đăng ký tranh luận.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy trong lĩnh vực TT&TT, mặc dù còn một số tồn tại hạn chế nhưng phải nhìn nhận rằng Chính phủ, Bộ TT&TT, các bộ, ngành liên quan đã tích cực có giải pháp, có đề án, có chương trình để triển khai cụ thể chủ động trong xử lý các hành vi sai phạm bước đầu có kết quả. So với yêu cầu thực tế còn nhiều vấn đề cần tiếp tục triển khai đòi hỏi phải nỗ lực quyết liệt hơn nữa mới có thể chuyển biến một cách tích cực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp liên quan đến nhiệm vụ cũng như lĩnh vực đã được chất vấn và tập trung vào một số vấn đề như: tích cực triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; bảo đảm liên thông đồng bộ an toàn an ninh mạng.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; phấn đấu đạt mục tiêu môi trường kinh doanh theo mức trung bình của các nước ASEAN 4.

Bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử trên cả 3 nhóm chỉ tiêu về hạ tầng viễn thông, về nguồn nhân lực và dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu theo mục tiêu đã cam kết đến hết năm 2018. Hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, đến doanh nghiệp sẽ được cung cấp ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.

Triển khai quy định của Luật Báo chí năm 2016, khẩn trương sắp xếp hệ thống báo chí gắn với mô hình tổ chức, sớm ban hành và triển khai đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Làm tốt công tác quản lý báo chí, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan chính xác. Tăng cường biện pháp phát huy vai trò nòng cốt của báo chí trong việc thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, góp phần ngăn chặn đẩy lùi thông tin xấu độc hại. Kiểm tra xử lý các chương trình nội dung phản cảm không phù hợp với trẻ em. Triển khai thực hiện đầy đủ quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí.

Rà soát hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về dịch vụ truyền thông. Tăng cường công tác quản lý hoạt động liên kết xã hội hóa các chương trình giải trí trên hệ thống phát thanh truyền hình cả về nội dung và phạm vi liên kết. Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên mạng và quảng cáo trên các chương trình phát thanh truyền hình trên báo chí không đúng sự thật, phản cảm. Thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước và khắc phục tình trạng sim rác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý cần chủ động cung cấp thông tin và tuyên truyền văn hóa đạo đức xã hội nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh tốt đẹp, tăng cường kiểm soát, hạn chế thông tin giả, thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý thông tin, hoạt động thông tin trên mạng nói chung và trên mạng xã hội nói riêng. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam.

Xây dựng chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý, thu thập, phòng ngừa và cảnh báo để làm tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin trên Internet.

Có biện pháp phù hợp để yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài thực hiện các biện pháp quản lý an toàn thông tin trên mạng theo pháp luật Việt Nam. Phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật qua mạng xã hội.

Tin bài liên quan