Cao su Phước Hoà (PHR): Cổ phiếu giảm 57,1% từ đỉnh nhưng lãnh đạo không mua hết với lý do điều kiện thị trường không phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ phiếu CTCP Cao su Phước Hoà (mã PHR- sàn HoSE) giảm sâu nhưng lãnh đạo chỉ mua được một lượng nhỏ đăng ký.
Cao su Phước Hoà (PHR): Cổ phiếu giảm 57,1% từ đỉnh nhưng lãnh đạo không mua hết với lý do điều kiện thị trường không phù hợp

Cụ thể, từ ngày 25/10 đến 23/11, ông Nguyễn Đức Luyện, anh ruột ông Nguyễn Thành Đức, thành viên Ban kiểm soát vừa mua vào 28.900 cổ phiếu trong tổng đăng ký 50.000 cổ phiếu, tỷ lệ mua thành công là 57,8% để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 28.900 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 0,021% vốn điều lệ.

Lý do được đưa ra cho việc không mua hết do điều kiện thị trường không phù hợp.

Thực tế, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/11/2022, cổ phiếu PHR đã giảm 57,1% từ 87.500 đồng về 37.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, từ ngày 30/11 đến 29/12, ông Nguyễn Đức Luyện tiếp tục đăng ký mua thêm 20.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 48.900 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0361% vốn điều lệ.

Hụt cổ tức từ Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Trong báo cáo tài chính riêng quý III/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 322,28 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,32 tỷ đồng, giảm 80,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,8% về còn 11,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,38 tỷ đồng về 36,41 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 93,3%, tương ứng giảm 44,43 tỷ đồng về 3,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 27,1%, tương ứng tăng thêm 4,81 tỷ đồng lên 22,58 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết doanh thu tài chính bất ngờ giảm mạnh trong quý III do trong quý III năm 2021, Công ty có ghi nhận được khoản tiền cổ tức 47,31 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 863,86 tỷ đồng, giảm 0,9% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 261,15 tỷ đồng, tăng 114,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 tăng chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác tăng 1.234,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 261,62 tỷ đồng lên 282,82 tỷ đồng. Công ty cho biết khoản tiền thu khác tăng đột biến trong 9 tháng đầu năm bao gồm khoản tiền thu từ đền bù, hỗ trợ thiệt hại theo các Quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III của UBND thị xã Tân Uyên và UBND huyện Bắc Tân Uyên khi bàn giao đất để thực hiện dự án.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, Công ty mẹ của Cao su Phước Hoà ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 132,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 154,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 48,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 219,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11, cổ phiếu PHR tăng 700 đồng lên 37.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan