Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng: Tiếp tục tăng trưởng

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 8 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 13,3%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 0,3%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 60,8% (sản xuất than cốc tăng 116,4%; sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 59,2%)…

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm là: sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 4,2%; sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị tăng 3,4%; chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa và sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic cùng tăng 3,1%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Xăng dầu tăng 50,7%, chủ yếu do đóng góp của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa); sắt, thép thô tăng 37,6%; linh kiện điện thoại tăng 36,6%; Alumin tăng 25,2%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có mức tăng cao nhất 121,4%, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như: Hải Phòng tăng 24,2%; Bắc Ninh tăng 20,2%; Vĩnh Phúc tăng 13,9%; Thái Nguyên tăng 12,1%...

Nếu tính riêng trong tháng 8, sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 2,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 16%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%.

Tin bài liên quan