Chì vượt ngưỡng, thu hồi 3 lô nước C2, Rồng đỏ

Chì vượt ngưỡng, thu hồi 3 lô nước C2, Rồng đỏ

Ngày 20/5, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 lô hàng nước giải khát liên quan đến nhãn C2, Rồng đỏ của URC bởi mẫu xét nghiệm các sản phẩm này có hàm lượng chì không như công bố.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội tạm đình chỉ lưu do hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng của nhà sản xuất.

Cụ thể, lô Trà xanh hương chanh C2, NSX 04/02/2016; HSD 04/02/2017; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,085 mg/L; Mức công bố là: Nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 19/02/2016; HSD 19/11/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là: 0,053 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố hàm lượng chì nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ, NSX 10/11/2015; HSD 10/08/2016; Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng Chì là 0,068 mg/L trong khi nhà sản xuất công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l.

Ông Nhiên cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên căn cứ Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Căn cứ Biên bản lấy mẫu ngày 10/5/2016 do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 221/QĐ-ATTP ngày 10/5/2016 và Biên bản lấy mẫu ngày 13/5/2016 do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 235/QĐ-ATTP ngày 13/5/2016 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu và Viện Dinh dưỡng thực hiện kiểm nghiệm; và căn cứ vào Kết quả thử nghiệm mẫu tại Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 451/PKN-VDD ký ngày 17/5/2016 của Viện dinh dưỡng.

Trước các kết quả kiểm nghiệm này, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH URC Hà Nội có trách nhiệm tạm dừng lưu thông các lô hàng hóa không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng nói trên. Đồng thời tiến hành thu hồi, bảo quản các lô hàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng để chờ xử lý tiếp theo, theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế cũng yêu cầu công ty cần báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, địa bàn bán và còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm không đạt; Số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra các lô sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm không đạt như đã thông báo, gửi về Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 23/5/2016.

Ông Nguyễn Văn Nhiên khẳng định, số hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông khi đã thực hiện việc khắc phục đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế kèm theo bằng chứng khắc phục và được Thanh tra Bộ Y tế ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Trước đó, khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin 2 sản phẩm C2 và Rồng đỏ nhiễm độc chì vượt quá mức cho phép. Cụ thể C2 có hàm lượng chì 0,087mg/l, Rồng đỏ có hàm lượng chì 0,085mg/l, trong khi tiêu chuẩn cho phép chỉ là 0,05mg/l, nguyên nhân được cho là do URC sử dụng acid citric kém chất lượng, bị nhiễm độc chì từ nhà cung cấp của Trung Quốc, Bộ Y tế đã yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm. Kết quả kiểm nghiệm do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế chỉ đạo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội với 5 mẫu Trà xanh hương chanh C2 và 5 mẫu Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ ngẫu nhiên đang lưu thông trên thị trường do Viện Dinh dưỡng thực hiện cho thấy: 10/10 đều có hàm lượng chì nằm trong giới hạn quy định.

Tin bài liên quan