Chốt nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

0:00 / 0:00
0:00
Liên danh do Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả đứng đầu vừa được chọn là nhà đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định số 688/QĐ –UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Theo đó, Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 - Công ty cổ phần LIZEN được chọn là nhà Dự án với tổng mức đầu tư 11.024,723 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia là 5.495,723 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp là 5.529 tỷ đồng.

Giá trị phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình (không bao gồm chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký hợp đồng, bên mời thầu, chi phí của hội đồng thẩm định, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư) là 3.718,747 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026; thời gian thu phí và vận hành khai thác là 25 năm 7 tháng 26 ngày.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT được thực hiện trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và TP. Lạng Sơn với tổng chiều dài khoảng 59,87km, bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, chiều dài khoảng 16,44km.

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43km được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 32,25m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 17km được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 22m.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ đầu tư xây dựng tuyến theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m.

Tin bài liên quan