Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Lỗ quý đầu tiên từ năm 2012 đến nay

(ĐTCK) Trong quý I/2020, tự doanh CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán BVS) đã cắt lỗ ở nhiều cổ phiếu như CTG, MBB, DSN… và chứng chỉ quỹ niêm yết. Lỗ bán chứng khoán trong kỳ hơn 17 tỷ đồng.
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Lỗ quý đầu tiên từ năm 2012 đến nay

Cụ thể, BVSC đã bán 1 triệu cổ phiếu CTG, với giá 21.580 đồng/CP, ghi nhận lỗ 2,1 tỷ đồng; BÁn hơn 1 triệu cổ phiếu MBB với giá 17.776 đồng/CP, lỗ hơn 2,97 tỷ đồng; và các cổ phiếu niêm yết khác lỗ hơn 5 tỷ đồng. 

Đồng thời, BVSC cũng thực hiện bán hơn 6 triệu chứng chỉ quỹ niêm yết với tổng giá trị bán hơn 74 tỷ đồng, ghi nhận lỗ 6,89 tỷ đồng. 

Trong khi đó, Công ty đã lãi hơn 1,13 tỷ đồng khi bán gần 300.000 cổ phiếu SJS và lãi nhẹ gần 500 triệu đồng khi bán 165.710 cổ phiếu VCB. 

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Lỗ quý đầu tiên từ năm 2012 đến nay ảnh 1

Nguồn BCTC quý I/2020 BVSC

Theo BCTC quý I/2020, doanh thu BVSC đạt 89,5 tỷ đồng, giảm gần 20%, chủ yếu do chênh lệch đánh giá tăng tài sản tài chính giảm 16,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 75,3% so với cùng kỳ. Mảng môi giới đạt 25 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 22% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng chi phí tăng 46% do chi phí hoạt động trong kỳ tăng 49% và chênh lệch đánh gía giảm các tài sản tài chính FVTPL là 32.6 tỷ đồng, tăng đến so với quý 1/2019. 

Kết quả, BVSC ghi nhận lỗ 22,7 tỷ đồng trong quý I. 

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản hơn 2.222,4 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 57%, còn gần 75 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là các khoản cho vay 1.470 tỷ đồng, trong đó, cho vay từ hoạt động margin gần như tương đương cùng kỳ, ghi nhận 1.271 tỷ đồng. Theo sau là iá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 432 tỷ đồng, nhỉnh so với cùng kỳ.  

Tin bài liên quan