Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa tại phiên làm việc chiều 24/5

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa tại phiên làm việc chiều 24/5

Cơ chế đặc thù dành ưu đãi để Khu Kinh tế Vân Phong tìm nhà đầu tư chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư đủ điều kiện và thực hiện đứng cam kết.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa được tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công.

Đây là một nội dung của cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội trong phiên làm việc chiều 24/5.

Nội dung dự thảo Nghị quyết gồm 11 chính sách. Trong đó 4 chính sách liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; 1 chính sách về quản lý quy hoạch; 2 chính sách về quản lý đất đai và các chính sách liên quan đến quản lý đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tại tỉnh Khánh Hòa...

Theo đề xuất này, HĐND tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi theo quy định pháp luật đầu tư công, có quyền quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng được quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Căn cứ chủ trương đầu tư dự án tổng thể, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong phạm vi mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được phép điều chỉnh trong phạm vi, mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực hiện dự án tổng thể.

Quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm vốn ngân sách nhà nước để thực hiện, đồng thời là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Cũng trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, cơ chế thu hút đầu tư trong khu Kinh tế Vân Phong cũng được dành riêng một nội dung. Mục tiêu là để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Vân Phong.

Dự thảo quy định các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Dự thảo Nghị sẽ quyết quy định Danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với định hướng ngành nghề quy định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, trong đó xác định quy mô vốn tối thiểu tương ứng với từng ngành nghề, lĩnh vực để đảm bảo các dự án có quy mô đủ lớn tương xứng với tiềm lực của nhà đầu tư chiến lược.

“Trên cơ sở Danh mục này, nhà đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền đề xuất dự án đầu tư cụ thể để thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo với Quốc hội.

Điều kiện để trở thành nhà đầu tư chiến lược cũng được xác định rõ, với 3 điều kiện, đó là có năng lực tài chính và kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề cụ thể; có cam kết bằng văn bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng các điều kiện bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam; được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự thảo Nghị quyết cũng bổ sung trình tự, thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo 3 trường hợp khác nhau theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng để lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược đảm bảo thực sự có năng lực và kinh nghiệm.

“Để hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược, Dự thảo Nghị quyết quy định nhà đầu tư chiến lược được hưởng chế độ ưu đãi theo hướng được trừ 150% chi phí nghiên cứu và phát triển thực tế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được ưu tiên về thủ tục hải quan và thủ tục về thuế”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

Cũng với đó, nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược phải thực hiện các cam kết, nhất là cam kết thực hiện đúng các nội dung và tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cam kết không chuyển nhượng Dự án trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng.

Nhà đầu tư chiến lược còn có nghĩa vụ hỗ trợ ứng trước kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ kinh phí để đào tạo nghề đối với lao động tại khu vực bị ảnh hưởng từ dự án...

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh khi báo cáo với Quốc hội rằng, nhà đầu tư chiến lược sẽ không được hưởng ưu đãi và phải chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh do không đáp ứng các điều kiện về vốn, tiến độ giải ngân và các điều kiện khác về nhà đầu tư chiến lược.

Theo Bộ trưởng, để đảm bảo giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư kinh doanh trong Khu kinh tế Vân Phong, dự thảo Nghị quyết quy định Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định pháp luật.

Nếu được Quốc hội thông qua, Khánh Hòa sẽ thực hiện cơ chế đặc thù từ ngày 1/82022 và được thực hiện trong 5 năm.

Trước Khánh Hòa, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, thành phố Hải Phòng và Cần Thơ đã được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Hà Nội, TP. HCM, Đà nẵng có Nghị quyết riêng của Bộ Chính trị.

Cơ chế đặc thù dành ưu đãi để Khu Kinh tế Vân Phong tìm nhà đầu tư chiến lược ảnh 1
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đã trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:+ Về tách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công: Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng ý Khánh Hòa thí điểm công tác này, từ đó tạo cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuy nhiên, đề nghị cần quy định rõ thời hạn thực hiện tương ứng thời hạn áp dụng thí điểm, bảo đảm đúng với tính chất “thí điểm”+ Về phát triển Khu kinh tế Vân Phong:Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng ý chủ trương, đề nghị việc lựa chọn nhà đầu tư cần bảo đảm tuân thủ các điều kiện chặt chẽ vì Khu kinh tế Vân Phong cũng như tỉnh Khánh Hòa có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.+ Về cam kết, nghĩa vụ của nhà đầu tư:Về thực hiện cam kết cần gắn với chế tài cụ thể để có căn cứ xử lý trách nhiệm trong việc không thực hiện cam kết, tránh dẫn đến sơ hở, lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi, khó khả thi khi thực hiện.+ Về ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành, đề nghị giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện để tránh lợi dụng chính sách. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để có thể bổ sung một số ưu đãi khác thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược (như cơ chế cho phép thực hiện khấu hao nhanh hơn so với quy định hiện hành…).

Tin bài liên quan