Cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 19/4

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 19/4 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HND

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi cho rằng: (1) tình hình thiếu điện tại miền Bắc đang diễn ra rõ rệt hơn khi mùa hè chuẩn bị tới, giúp nhà máy nhiệt điện than được huy động với công suất cao; (2) tăng trưởng kết quả kinh doanh tích cực của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) trong năm 2024; và (3) kỳ vọng mức chi trả cổ tức cao cho cổ đông trong các năm tiếp theo, sẽ là những động lực tăng giá chính cho giá cổ phiếu trong thời gian tới.

Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HND ở mức giá mục tiêu 19.500 đồng/cp - tiềm năng tăng giá 39,8%.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu SSI

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi tăng 12,0% giá mục tiêu cho CTCP chứng khoán SSI (SSI) lên 37.300 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 14,8% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi tăng 12,0% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024 - 2028 (+12,3%/+20,4%/+12,6%/+8,5%/+9,2% cho năm 2024/25/26/ 27/28) do (1) tổng lợi nhuận từ FVTPL tăng 30,6% khi chúng tôi tin rằng SSI sẽ tiếp tục tăng số dư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong những năm tới, bù đắp một phần cho (2) tổng doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ giảm 1,6% do sự cạnh tranh cao ở các mảng này sẽ gây áp lực lên phí môi giới và lãi suất cho vay ký quỹ thực tế của SSI.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu REE

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi tăng 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và duy trì khuyến nghị khả quan.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu do chúng tôi tăng 10% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi (lần lượt thay đổi 0%/-6%/+3%/+20%/+26% cho các năm trong giai đoạn 2024-2028). Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chủ yếu do chúng tôi tăng 9%/14% dự báo lợi nhuận từ mảng điện/mảng nước của REE trong giai đoạn 2024-2028 và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ tăng 5% đạt 2,3 nghìn tỷ đồng chủ yếu nhờ (1) lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh và (2) 141 tỷ đồng lợi nhuận ròng từ mảng M&E so với khoản lỗ ròng trị giá 9 tỷ đồng vào năm 2023.

Những yếu tố này bù đắp cho dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn 17% của chúng tôi cho mảng điện, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện giảm. Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2024 sẽ ở mức thấp do sản lượng thủy điện giảm cùng với hiện tượng El Niño đang diễn ra.

Tin bài liên quan