Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều phân khu quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
Quy hoạch các Phân khu Công nghệ cao, phân khu Đổi mới sáng tạo, phân khu Ven vịnh Đà Nẵng, Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi được thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ.
Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành có Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã điều chỉnh cục bộ nhiều quy hoạch phân khu quan trọng.

Cụ thể, đối với Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi, tại xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Phú - huyện Hòa Vang, diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457 ha.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm: Tổ chức, phân bổ lại 03 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 20 ha, Đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 12 ha, Đất nông nghiệp giảm khoảng 23 ha, Đất mặt nước giảm khoảng 101 ha (do hiện trạng độ dốc lớn); Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị kết hợp mặt nước tăng khoảng 48 ha, Đất rừng sản xuất tăng khoảng 108 ha.

Ngoài ra, điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề. Hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà – Suối Mơ và trục đường 29 m quy hoạch. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: Đất sử dụng hỗn hợp tăng khoảng 18 ha, Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 18 ha.

Điều chỉnh Đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thành Đất kho tàng để mở rộng khu logistic tại khu vực Hoà Nhơn và Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn.

Thành phố Đà Nẵng cũng điều chỉnh quy hoạch cục bộ khoảng 404 ha đối với phân khu Công nghệ cao.

Trong đó phân bổ các cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản: không thay đổi Đất trường THPT; Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4 ha; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13 ha; Đất trung tâm y tế tăng khoảng 2 ha; Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11 ha; Đất mặt nước giảm khoảng 8 ha.

Ngoài ra, tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước tuyến kênh thoát nước Hoà Liên. Trong đó, không thay đổi Đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, Đất sử dụng hỗn hợp; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9 ha, Đất cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly) tăng khoảng 11 ha; Đất mặt nước giảm khoảng 20 ha…

Điều chỉnh vị trí Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2.

Dự án cảng Liên Chiểu đang được đầu tư xây dựng.

Dự án cảng Liên Chiểu đang được đầu tư xây dựng.

Cũng theo quyết định này, Đà Nẵng sẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo với diện tích khoảng 34 ha. Trong đó, phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội (hoán đổi vị trí) tại khu vực phía Tây đường Trần Nam Trung về các khu vực phía Đông Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, phía Tây Nam nút giao đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Tuyết, phía Đông Bắc nút giao đường Trần Nam Trung - Phạm Hữu Nghị, phía Tây nhà máy nước Cầu Đỏ, phía Đông chợ mới Ba Xã Hòa Phước phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu.

Cụ thể, đất sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9 ha, đất trường THPT tăng khoảng 2 ha, đất cơ quan giảm khoảng 11 ha, không thay đổi đất trung tâm y tế và đất đơn vị ở.

Ngoài ra, với phân khu Ven vịnh, Đà Nẵng sẽ điều chỉnh cục bộ khoảng 31ha. Trong đó, khu vực phía Tây nút giao ngã ba Huế (khoảng 9 ha) điều chỉnh từ đất trường THPT, đất y tế và đất dịch vụ - công cộng đô thị thành đất đơn vị ở hiện trạng thực tế. Khu vực Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 (khoảng 5 ha) điều chỉnh từ đất dịch vụ - công cộng đô thị thành đất sử dụng hỗn hợp (khoảng 4 ha, để bố trí hạ tầng xã hội), đất trường THPT (khoảng 1 ha). Khu vực Nhà máy Coca-Cola (khoảng 4ha) điều chỉnh từ đất đơn vị ở thành đất trung tâm y tế.

Khu vực ga đường sắt cũ (khoảng 12 ha) điều chỉnh từ đất sử dụng hỗn hợp thành đất dịch vụ - công cộng đô thị (khoảng 9 ha), đồng thời, tịnh tiến khu đất trường THPT về phía Đông (giáp đường Mẹ Suốt với diện tích không thay đổi khoảng 3 ha.

Tại khu vực phân khu cảng biển Liên Chiểu điều chỉnh từ đất kho tàng và đất đơn vị ở thành đất hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị (Bến xe). Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tăng khoảng 46 ha, đất đơn vị ở giảm khoảng 34 ha, đất kho tàng giảm khoảng 12 ha (vị trí Bến xe phía Bắc trước điều chỉnh tại phân khu Công nghệ cao)…

Tin bài liên quan