Đà Nẵng giảm 25% - 50% tiền sử dụng hạ tầng khu công nghiệp cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng quyết định giảm từ 25% đến 50% tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trong KCN và hỗ trợ lãi suất vay đến 50% cho doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh
Đà Nẵng giảm 25% - 50% tiền sử dụng hạ tầng khu công nghiệp cho doanh nghiệp

UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Theo đó, giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 đối với các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong KCNC&CKCN với điều kiện áp dụng là doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách thành phố.

Riêng đối với doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp; phần 25% còn lại do ngân sách thành phố hỗ trợ.

Theo Ban quản lý KCNC&CKCN thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý đang phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện lập danh sách chính xác doanh nghiệp và số tiền được hỗ trợ vì có nhiều thông tin cần rà soát như doanh nghiệp nào còn hoạt động, doanh nghiệp nào tạm ngừng hoạt động, phá sản với số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng.

Song song đó, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đang tích cực tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về quy định hỗ trợ lãi suất để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh Covid-19 theo Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố.

“Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhỏ và vừa được phê duyệt vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư dự án trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm 27-12-2021 sẽ được hỗ trợ 50% lãi suất theo quy định hiện hành của quỹ. Số vốn giải ngân được hỗ trợ lãi suất tối đa tính trên một doanh nghiệp không quá 10 tỷ đồng. Điều kiện là dự án có thời gian vay trên 2 năm và thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng”.

Tin bài liên quan