Đại Thiên Lộc (DTL) báo lỗ lớn trong quý I

Đại Thiên Lộc (DTL) báo lỗ lớn trong quý I

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của CTCP Đại Thiên Lộc (DTL), doanh thu quý đầu năm giảm 38% so với cùng kỳ 2019, xuống mức 401 tỷ đồng và hầu như không còn doanh thu xuất khẩu. 

Giá vốn hàng bán lên tới 447 tỷ đồng, khiến Công ty lỗ gộp 46,5 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lỗ ròng 95 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. 

Theo giải trình của DTL, doanh thu của Công ty giảm mạnh trong quý I, chủ yếu do giá tôn, thép trong nước biến động mạnh. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ giảm, cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành nghề làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trong kỳ, Công ty cũng phải trích thêm một khoản dự phòng hàng tồn kho hơn 52,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế lỗ lớn hơn so với cùng kỳ. 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của DTL là 2.695 tỷ đồng, trong đó nợ vay lên tới 1.350 tỷ đồng.

Tin bài liên quan