Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên.

Đắk Lắk bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm ông Võ Ngọc Tuyên - Bí thư Huyện ủy Lắk giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay cho ông Đinh Xuân Hà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị vừa trao các quyết định về công tác cán bộ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 20/11/2023.

Tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Ngọc Tuyên, Bí thư huyện ủy Lắk giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thay cho ông Đinh Xuân Hà

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị chúc mừng ông Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên được điều động, bổ nhiệm và giao phó trọng trách quan trọng.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, chuyên môn của ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra liên quan đến nhiều đơn vị, tham mưu các vấn đề quan trọng của tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, sở trường, kinh nghiệm công tác, tăng cường nghiên cứu văn bản, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ của người đứng đầu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập nghiên cứu lĩnh vực mới, rèn luyện, học hỏi kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, chủ động đổi mới sáng tạo, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mới đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan