Đấu giá cổ phần Chứng khoán BIDV: Lượng đăng ký mua vượt hơn 15% lượng đăng ký bán

Đấu giá cổ phần Chứng khoán BIDV: Lượng đăng ký mua vượt hơn 15% lượng đăng ký bán

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, mã chứng khoán BSI) sẽ tổ chức đấu giá vào 8h30 ngày 29/12 tới, thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất là 16h ngày 27/12.

Theo thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của BSC, đã có 125 nhà đầu tư gồm 2 tổ chức và 123 cá nhân đăng ký mua 11,525 triệu cổ phần, vượt 15,25% so với lượng cổ phần bán đấu giá (10 triệu cổ phần).

Trong đó, tổ chức đăng ký mua 3,5 triệu cổ phần, còn lại 8,025 triệu cổ phần được đăng ký mua bởi nhà đầu tư cá nhân.

Được biết, nếu đợt bán đấu giá này thành công, BSC sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 976 tỷ đồng lên hơn 1.076 tỷ đồng, nhằm mục đích đảm bảo đủ điều kiện triển khai sản phẩm chứng quyền có đảm bảo của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trước đó, BSC đã hoàn tất việc phát hành gần 4,65 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Công ty đạt gần 407 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt gần 153,2 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng doanh thu; doanh thu từ hoạt động môi giới đạt hơn 137 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng doanh thu; doanh thu từ hoạt động cho vay đạt gần 91 tỷ đồng; doanh thu hoạt động ngân hàng đầu tư đạt gần 22,7 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Tin bài liên quan