Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu hồi phục 27%, quỹ ngoại tiếp tục đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ ngoại tiếp tục muốn giảm sở hữu tại CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE).
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu hồi phục 27%, quỹ ngoại tiếp tục đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

Theo đó, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership, tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT tại CII tiếp tục đăng ký thoái thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 3,01% về còn 0,71% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2022.

Trước đó, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership liên tục bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể, từ ngày 15/11 đến 29/11/2021, tổ chức này đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII; từ ngày 2/12 đến 20/12/2021, tiếp tục bán 5,5 triệu cổ phiếu CII; ngày 4/1/2022, tổ chức này tiếp tục bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII; và từ 10/1 đến 8/2/2022, tổ chức này bán ra 4,5 triệu cổ phiếu CII.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership đã bán ra tới 18 triệu cổ phiếu CII.

Được biết, sau đợt bán tháo trước Tết Âm lịch, cổ phiếu CII có dấu hiệu hồi phục trở lại. Cụ thể, từ 14/2 đến 21/2, cổ phiếu CII tăng 27% từ 26.250 đồng lên 33.350 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, CII ghi nhận doanh thu giảm 73,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 644,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 372,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 11,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,9% về chỉ còn 9,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 83,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 302,87 tỷ đồng về 58,53 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,5%, tương ứng giảm 70,1 tỷ đồng về 175,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,8%, tương ứng tăng thêm 148,9 tỷ đồng lên 481,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25,3%, tương ứng giảm 49,1 tỷ đồng về 145,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu giảm 46,6% so với cùng kỳ về 2.867,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 246,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 472 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 341 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu CII tăng 2.150 đồng lên 33.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan