Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, quỹ ngoại bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, quỹ ngoại bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ ngoại vừa giảm sở hữu tại CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE).

Theo đó, VIAC (No.1) Limited Partnership vừa bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 9,5% về còn 7,2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/12 đến 20/12/2021.

Trước đó, từ 15/11 đến 29/11, VIAC (No.1) Limited Partnership vừa bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 10,54% về còn 9,5% vốn điều lệ.

Được biết, VIAC (No.1) Limited Partnership là tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT tại CII.

Bên cạnh đó, cổ phiếu CII vừa trải qua chuỗi tăng nóng. Cụ thể, từ 19/7 đến 21/12, cổ phiếu CII tăng 164% từ 15.600 đồng lên 41.150 đồng/cổ phiếu và đang giao dịch vùng đỉnh lịch sử từ khi niêm yết năm 2006 tới nay.

Trước đó, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty đã bán ra 393.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 0,332% về còn 0,168% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 10/11.

Ngoài ra, ông Dương Quang Châu, Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng bán ra toàn bộ 180.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,08% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/11 đến 8/11.

Xét về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu CII tăng 2.650 đồng lên 41.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan