Đầu tư LDG (LDG): Lên kế hoạch phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trả lãi theo tháng

Đầu tư LDG (LDG): Lên kế hoạch phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trả lãi theo tháng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán LDG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 4.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 400 tỷ đồng, thời gian dự kiến là quý IV/2021 đến quý I/2022.

Công ty cho biết thêm mục đích để tái bù đắp, tài trợ và phát triển chi phí của dự án Khu đô thị Thông Minh Thành Đô hoặc/và tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Điểm đáng chú ý, lãi suất công ty sẽ thanh toán 1 tháng/lần, lãi suất 11,5%/năm đối với nhà đầu tư sở hữu dưới 12 tháng, và 12% đối với nhà đầu tư sở hữu trên 12 tháng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, LDG ghi nhận doanh thu đạt 251,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,74 tỷ đồng, lần lượt giảm 78,9% và tăng 152,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 52,4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 159,6 tỷ đồng về 144,98 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 8,29 tỷ đồng lên 8,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 161,3%, tương ứng tăng thêm 20,44 tỷ đồng lên 33,11 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 71,7%, tương ứng giảm 199,34 tỷ đồng về 78,55 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 10,5% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 479,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 89,54 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do công ty tiếp tục gia tăng khoản phải thu ngắn hạn.

Nếu nhìn rộng ra, năm 2019 dòng tiền kinh doanh chính cũng âm 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, cổ phiếu LDG tăng 100 đồng lên 13.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan