Đầu tư LDG (LDG): Phó Tổng giám đốc vừa bán ra 85.160 cổ phiếu

Đầu tư LDG (LDG): Phó Tổng giám đốc vừa bán ra 85.160 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán LDG - sàn HOSE) đã bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, ông Võ Đình Ban, Phó Tổng giám đốc đã bán ra 85.160 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 189.160 cổ phiếu (0,08% vốn điều lệ) về còn 104.000 cổ phiếu (0,04% vốn điều lệ), giao dịch thực hiện từ 22/6 đến 14/7.

Trước đó, trong quý I/2021, LDG ghi nhận doanh thu thuần đạt 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 78,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 54,6% lên 84,1%.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của LDG tăng 5% so với đầu năm lên 5.807,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.780,2 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.112,2 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 785,8 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu tăng 2,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 79,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 1,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 17,4 tỷ đồng và đây chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm trong kỳ. Trước đó, doanh nghiệp đã trải qua 2 năm liên tiếp dòng tiền kinh doanh âm. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2019 âm kỷ lục 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý đầu năm tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 21,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 126,7 tỷ đồng lên 714,9 tỷ đồng và chiếm 12,3% tổng nguồn vốn. Chính vì dư nợ vay tăng lên nên đã dẫn tới chi phí tài chính tăng mạnh trong kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu LDG tăng 20 đồng lên 6.240 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan