Đầu tư LDG (LDG) muốn thoái hết vốn CTCP Thuỷ sản Bình Minh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) muốn bán hết vốn một công ty con đang sở hữu 99,9% vốn điều lệ
Đầu tư LDG (LDG) muốn thoái hết vốn CTCP Thuỷ sản Bình Minh

Cụ thể, Đầu tư LDG dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ 5.394.600 cổ phiếu CTCP Thuỷ sản Bình Minh, tương đương 99,9% vốn điều lệ.

Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn tổng chi phí mà Công ty đầu tư vào CTCP Thuỷ sản Bình Minh.

Lý do được Công ty đưa ra do nhà đầu tư thực hiện bảo lãnh cho cam kết mua lại 1.800 trái phiếu của Bên nhận chuyển nhượng lại trong thời hạn 3,5 tháng, kể từ ngày bên nhận chuyển nhượng lại nhận chuyển nhượng từ các nhà đầu tư trái phiếu hiện tại có yêu cầu mua lại trước hạn.

Theo tìm hiểu, tính tới cuối năm 2021, CTCP Thuỷ sản Bình Minh có tổng tài sản là 64,53 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 74,4 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 6,83 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,67 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 0,18 tỷ đồng, giảm 68,19 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận 71,44 tỷ đồng, tăng 69,73 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng 257,1%, tương ứng tăng thêm 25,04 tỷ đồng lên 34,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78%, tương ứng tăng thêm 12,84 tỷ đồng lên 29,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 64,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 41,8 tỷ đồng, tức giảm 106,07 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ chủ yếu ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến. Cụ thể, Công ty thuyết minh doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 146,35 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 19,79 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm.

Không những kinh doanh lao dốc, 9 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 140,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 479,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 30,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 48,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu LDG giảm 90 đồng về 5.040 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan