Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD): Quý IV/2020, lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng, tăng 128%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Mã chứng khoán: HLD – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD): Quý IV/2020, lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng, tăng 128%

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 46,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, lần lượt giảm 73,3% và tăng 128% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 17,4% lên 156,2%.

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng trong kỳ do doanh thu giảm từ 172 tỷ đồng xuống 46 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn cũng giảm từ 142 tỷ xuống âm 25 tỷ đồng. Mặc dù vậy, doanh nghiệp cũng không thuyết minh cụ thể nguyên nhân giá vốn âm trong kỳ báo cáo.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 74,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 56,7% và 2,2% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 136,8% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 295 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 54,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 16% về còn 612,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 214,3 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản; tồn kho đạt 153,6 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 121 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; bất động sản đầu tư là 72,7 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Trong đó, tồn kho lớn nhất là dự án Bình Giang - Hải Dương với giá trị lên tới 140,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án CT17 Việt Hưng với tồn kho 11,1 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 04/02, cổ phiếu HLD đóng cửa giá tham chiếu 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan