Đề nghị PVGAS không thực hiện di chuyển giàn khoan trong ngày làm việc

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung cấp điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia đã đề nghị PVGAS không thực hiện di chuyển dàn khoan trong ngày làm việc.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vừa có văn bản số 3214 ngày 14/10/2022 gửi Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS) đề nghị đảm bảo cung cấp khí ổn định cho phát điện.

Văn bản này cho biết, PVGas đã thông báo ngày 18/10/2022 nhà thầu Hibiscus dừng cấp khí PM3-Cà Mau để di chuyển giàn khoan ra khỏi khu vực giàn BRB dẫn đến khả năng cấp khí cho điện trong các ngày từ 17/10-19/10 (ngày làm việc bình thường) sẽ là khoảng 0 - 1,1 triệu m3 /ngày.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia khẳng định, nếu thực hiện như thông báo của PVGAS, lượng khí cung cấp khi đó chỉ đủ vận hành ở mức công suất tối thiểu và nhiều nhất là 1 tổ máy trong tổng số 4 tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2.

Như vậy, lượng công suất giảm sẽ là khoảng 1.255 MW so với công suất đặt nhà máy hiện là 1.500 MW Thậm chí với thông báo lượng khí cấp có lúc bằng 0 thì toàn bộ hai nhà máy điện Cà Mau 1&2 đều không có khí để vận hành. Điều này sẽ gây ảnh nghiêm trọng đến an ninh cung cấp điện.

Vì vậy, để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Nam nói riêng, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đề nghị PVGAS phối hợp với các bên liên quan, không thực hiện công tác di chuyển giàn khoan ra khỏi khu vực giàn BRB trong ngày làm việc, dời lịch công tác sang Chủ nhật khi nhu cầu phụ tải giảm thấp.

Trường hợp thiếu khí, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia đề nghị PVGAS giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác (khí cấp cho sản xuất đạm, khí thấp áp…) để ưu tiên cấp khí cho phát điện theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương tại chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 30/01/2019.

Ngoài ra, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cũng đề nghị PVGAS có giải pháp vận hành đảm bảo cấp khí ổn định, tin cậy cho phát điện, đặc biệt trong các tháng còn lại của năm 2022.

Trong bối cảnh các chi phí nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện vẫn tăng rất cao, việc duy trì ổn định các nguồn phát điện vào các tháng cuối năm 2022 và cả năm 2023 là rất cần thiết.

Tin bài liên quan