Đề xuất không được dùng đất sân golf để xây nhà bán

Đề xuất không được dùng đất sân golf để xây nhà bán

(ĐTCK) Theo Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến có quy định, đất xây dựng sân golf và các công trình phụ trợ cho hoạt động này không được dùng xây nhà để bán.

Ngoài ra, việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để làm nhà ở thương mại hoặc lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép cũng bị cấm.

Theo bản quy hoạch sân golf đã được Chính phủ phê duyệt, dự kiến đến năm 2020 có khoảng 96 sân golf được đầu tư phát triển, trong đó vùng trung du miền núi Bắc bộ có 14 sân. Nhiều nhất là khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ với 30 sân, Đông Nam Bộ có 22 sân...

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan