DIC Corp (DIG) dự kiến trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
DIC Corp (DIG) dự kiến trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, với 318,49 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 31,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức này.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 3.184,9 tỷ đồng lên 3.503,4 tỷ đồng sau đợt phát hành, nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế.

Doanh nghiệp cho biết thêm, thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.489,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 50,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 818,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 125,9% kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2020, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 44,1% lên 11.814,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 4.394,1 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111,3 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.254,5 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 764,2 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng tài sản.

Đáng chú ý trong kỳ khi khoản phải thu dài hạn tăng 3.577,7% lên 3.111,3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là phải thu 1.298,2 tỷ của CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân; 1.729,1 tỷ đồng CTCP Đầu tư Đức Hoà III-Resco.

Đóng của phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu DIG giảm 500 đồng về 30.950 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan