Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội thảo.

Đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh

Sáng ngày 06/4/2018, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Xây dựng đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Những năm gần đây, ngànhy tế đã có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhiều cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ;

Kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng những thành tựu khoa học - kỹ thuật của nhân loại.Thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Ngành Y tế nước nhà.

Tuy nhiên, để công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thì phải chủ động đổi mới, đổi mới như thế nào để công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tốt nhất.

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, trong đó có tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn: Chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3.

Những năm vừa qua Ngành Y tế đã tiến hành hàng loạt đổi mới và thu được nhiều kết quả khả quan: Mạng lưới khám chữa bệnh được bao phủ rộng khắp từ trung ương tới tỉnh, huyện, xã.

Đổi mới tài chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện…

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh trực tuyến sau 1 năm với trên 1 triệu phiếu đã ghi nhận tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 75,6%, người bệnh ngoại trú là 66,3%.

Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng thành công, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng. Tỷ lệ nằm ghép so với năm 2012 đã giảm từ 58% xuống còn 16,7% ở tuyến trung ương, từ 47% xuống 11,4% ở tuyến tỉnh…

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, cả nước hiện có 1.451 bệnh viện công lập, trong đó có 39 bệnh viện tuyến trung ương, 492 bệnh viện tuyến tỉnh, 645 bệnh viện huyện và 72 bệnh viện ngành cùng khoảng 11.100 trạm y tế.

Ở khu vực tư nhân, cả nước hiện có 219 bệnh viện tư nhân, 31.594 phòng khám tư nhân. Các cơ sở khám chữa bệnh hiện được phân cấp, phân hạng, tuyến theo các quy định:

Phân chia theo đơn vị quản lý hành chính là tuyến trung ương, tỉnh, huyện, xã; phân cấp theo năng lực chuyên môn và phân cấp theo khả năng cung ứng dịch vụ y tế.

"Việc xây dựng Đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh nhằm đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh theo định hướng công bằng, hiệu quả, phát triển, chất lượng.

Hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh hướng đến mục tiêu bao phủ toàn dân, mọi người đều có thể tiếp cận với chi phí phù hợp…", Cục trưởng Lương Ngọc Khuê khẳng định.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện”.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã cũng thảp luận, đề xuất các phương án đổi mới hệ thống khám chữa bệnh cũng như một số mô hình, kinh nghiệm phân tuyến, phân hạng cơ sở khám chữa bệnh của một một số nước trên thế giới để tham khảo theo hướng đổi mới tối ưu.

Tin bài liên quan