Đồng bằng sông Cửu Long có gần 7.500 doanh nghiệp thành lập mới

0:00 / 0:00
0:00
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2020, cả vùng ĐBSCL có 7.465 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 7% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, cả vùng ĐBSCL có 7.465 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 7% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, cả vùng ĐBSCL có 7.465 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 7% so với cùng kỳ.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ, trong tháng 9 năm 2020, tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thêm 902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động. Trong đó, Long An, Kiên Giang, Cần Thơ vẫn là các tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký dẫn đầu toàn vùng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2020, cả vùng có 7.465 doanh nghiệp thành lập mới, cao hơn 7% so với cùng kỳ. Trong cùng thời gian này, ĐBSCL có 2.008 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 3.572 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.360 doanh nghiệp đã giải thể.

Đặc biệt, mặc dù cộng đồng doanh nghiệp đã chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể lại giảm 17% và số doanh nghiệp đã giải thể giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 9 năm 2020, ĐBSCL chỉ thu hút thêm được 7 dự án mới với số vốn đăng ký đạt 14 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, cả vùng ĐBSCL thu hút 125 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt trên 4,5 tỷ USD. Long An vẫn là tỉnh dẫn đầu về số lượng dự án cũng như vốn đăng ký với hơn 99 dự án, vốn đăng ký hơn 250 triệu USD. Bạc Liêu chỉ 1 dự án nhưng số vốn chiếm tỷ trọng cao toàn vùng với 4 tỷ USD. Tiền Giang có số lượng dự án đứng thứ nhì với 8 dự án và vốn đăng ký đạt gần 88 triệu USD. Một số tỉnh khác có vốn đăng ký cao trong vùng là Vĩnh Long và Cần Thơ với số vốn lần lượt đạt 104 và 31 triệu USD.

Tin bài liên quan