Dược phẩm Hà Tây (DHT) sắp chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ đến 180%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT - sàn HNX) thông báo ngày 26/6 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
Dược phẩm Hà Tây (DHT) sắp chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ đến 180%

Cụ thể, Dược Hà Tây dự kiến phát hành hơn 47,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:180 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 180 cổ phiếu mới). Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng từ 264 tỷ đồng lên hơn 739 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 475,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ các khoản mục thặng dư vốn cổ phần (314,9 tỷ đồng), vốn khác của chủ sở hữu (118,1 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Công ty mẹ năm 2022 của Công ty (66,66 tỷ đồng).

Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2023 và sau khi UBCKNN có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu.

Về tình hình kinh doanh của công ty, trong quý I/2023, Dược Hà Tây ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng 39% so với quý I/2022.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm. Trong đó, doanh nghiệp còn sở hữu 57,4 tỷ đồng tiền mặt và 50 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngoài ra, Dược Hà Tây còn gần 283 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 23% và 529,3 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng gần 15%.

Ngoài ra, Công ty còn 761,9 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 13,6% so với đầu năm. Các khoản nợ chủ yếu đến từ phải trả người bán ngắn hạn 239,8 tỷ đồng, cùng vay nợ ngắn hạn và dài hạn còn 291,9 tỷ đồng và 102,2 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, cổ phiếu DHT đứng tại giá tham chiếu với 51.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan